Css background fixed: background-attachment — CSS: Cascading Style Sheets

background-attachment | CSS справочник

Поддержка браузерами

12.0+ 4.0+ 1.0+ 1.0+ 3.5+ 1.0+

Описание

CSS свойство background-attachment устанавливает, будет ли фоновое изображение прокручиваться вместе с содержимым элемента.

Допускается указывать несколько значений для ряда фоновых изображений, перечисляя их через запятую. Каждое новое значение применяется к соответствующему фоновому изображению в том порядке, который определён в свойстве background-image.

Значение по умолчанию: scroll
Применяется: ко всем элементам, а также к псевдо-элементам ::first-letter и ::first-line
Анимируется: нет
Наследуется: нет
Версия: CSS1
Синтаксис JavaScript: object. style.backgroundAttachment=»fixed»

Синтаксис

background-attachment: scroll|fixed|local|inherit;

Значения свойства

Значение Описание
scroll Фоновое изображение фиксируется по отношению к самому элементу и не прокручивается вместе с его содержимым, т.е. если элемент имеет прокрутку, то изображение остаётся на месте. Если страница имеет прокрутку, то фоновое изображение прокручивается вместе с элементом.
fixed Фоновое изображение фиксируется по отношению к области просмотра окна браузера, поэтому фон остаётся не подвижным при прокрутке содержимого страницы и/или содержимого элемента. Примечание: фиксированное фоновое изображение располагается относительно верхнего левого угла области просмотра окна браузера, а не элемента.
local Фоновое изображение фиксируется по отношению к содержимому элемента, т. е. если элемент имеет прокрутку, фоновое изображение прокручивается вместе с содержимым элемента.

Пример


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Название документа</title>
 <style>
  body { height: 1000px; margin: 0; }
  div { width: 300px; height: 200px; margin-bottom: 10px; overflow: auto; }
  #scroll { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat scroll; }
  #local { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat local; }
  #fixed { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat fixed; }
 </style>
</head>
<body>

 <div>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br></div>

 <div>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br></div>

 <div>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br></div>

</body>
</html>
Попробовать »

css властивість background-attachment

 • Головна
 • css
 • властивості
 • background-attachment

CSS властивість background-attachment визначає, чи буде фонове зображення прокручуватися разом зі вмістом елемента.

Мабуть кожен бачив “супер крутий” сайт де тло при прокручуванні залишається на місці і не рухається разом з вмістом, саме таку поведінку дозволяє задати ця властивість, дивись 3-й приклад. Якщо коротко, то background-attachment може зафіксувати тло, щоб воно залишатися нерухомим, або зробити так, щоб тло рухалося разом з документом.

Існує різниця між головним вікном браузера та локальним вікном (ви можете побачити це в демо нижче).

scroll є значенням без задання. Тло у цьому випадку прокручується разом з головним вікном браузера, але залишається фіксованим всередині локлаьного перегляду

local робить так, щоб тло прокручувалося тільки всередині свого локального вікна, він фіксується відносно вмісту елементу, й при прокручуванні цілої сторінки не буде рухатися.

fixed же фіксує тло, незалежно від типу вікна в якому він розташований.

Дозволяється вказувати декілька значень для ряду фонових зображень, перераховуючи їх через кому. Кожне нове значення застосовується до для кожного з множинних фонових малюнків в тому порядку, який визначений у властивості background-image. Наочно можеш подивитися в другому прикладі

Запропонувати свою пораду чи нотатку

ПорадаНотатка

Синтаксис

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit|unset;

Властивість background-attachment може отримувати 6 значень:

scroll

Фонове зображення фіксується по відношенню до самого елементу і не прокручується разом з його вмістом, тобто якщо елемент має прокрутку, то зображення залишається на місці. Якщо сторінка має прокрутку, то фонове зображення прокручується разом з елементом. Без задання.

fixed

Зображення фіксується по відношенню до вікна браузера, тому тло залишається не рухомим при прокручуванні вмісту сторінки і / або вмісту елемента.

local

Фонове зображення фіксується по відношенню до вмісту елементу, тобто якщо елемент має прокрутку, фонове зображення прокручується разом з вмістом елементу.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

unset

Комбінація ключових слів initial і inherit. Встановлює значення властивості як inherit, якщо властивість успадковується від свого батька, в іншому випадку значення встановлюється як initial.

Значення без задання:scroll
Наслідує:Ні
Анімується:Ні
JavaScript синтаксис:object.style.backgroundAttachment=»fixed»

Переглядачі

 • Стаціонарні переглядачі
 • Мобільні переглядачі
Переглядач
одне тло

1. 0

4.0

1.0

1.0

3.5

декілька фонів

1.0

9.0

3.6

1.3

10.5

local

1.0

9.0

25

5.0

10.5

Переглядач
одне тло

2. 1

1.0

3.2

декілька фонів

2.1

1.0

3.2

local

2.1

25

3.2

Приклади

 • Приклад 1
 • Приклад 2
 • Приклад 3

Демонстрація роботи властивості

Тут наочно показано як працює кожне значення властивості background-attachment

При прокручуванні сторінки, тло не буде прокручуватися разом з вмістом

Додаткові посилання

background-color

background-position

background-size

background-image

background-blend-mode

background-repeat

background-origin

background-clip

background

CSS фоновое вложение | Могу ли я использовать.

.. Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т. д. Могу ли я использовать

Поиск ?

Фоновое вложение CSS

— CR

 • Глобальное использование
  79,12% + 3,32% «=» 82,44%

Метод определения способа прикрепления фонового изображения к прокручиваемому элементу. Значения включают прокрутка (по умолчанию), фиксированный и локальный .

Chrome
 1. 4–113: поддерживается
 2. 114: поддерживается
 3. 115–117: поддерживается
Edge
 1. 12–113: Поддерживается
 2. 114: Поддерживается
Safari
 1. 3.1–4 : Частичная поддержка
 2. 11% — Supported»> 5 — 12.1: Поддерживается
 3. 13 — 13.1: Частичная поддержка
 4. 14 — 15.3: Не поддерживается
 5. 15.4 — 16.4: Поддерживается
 6. 16.5: Поддерживается
 7. 16.6 — TP: Поддерживается
Firefox
 1. 2 — 24: Частичная поддержка
 2. 25 — 112: Поддерживается
 3. 900 68 113: Поддерживается
 4. 114 — 115: Поддерживается
Opera
 1. 9–10.1: частичная поддержка
 2. 10,5–98: поддерживается
 3. 99: поддерживается
IE
 1. 03% — Partial support»> 5,5–8: частичная поддержка
 2. 9–10: Поддерживается
 3. 11: Поддерживается
Chrome для Android
 1. 114: поддерживается
Safari на iOS
 1. 3.2–4.3: не поддерживается
 2. 5–12.5: частичная поддержка
 3. 1 3 — 16.4: не поддерживается
 4. 16.5: не поддерживается
 5. 17 : Не поддерживается
Samsung Internet
 1. 4: Не поддерживается
 2. 5–20: Частичная поддержка
 3. 21: Частичная поддержка
Opera Mini
  9 0126 все: не поддерживается
Opera Mobile
 1. 00% — Partial support»> 10: частичная поддержка
 2. 11–12.1: поддерживается
 3. 73: поддерживается
UC Browser для Android
  9014 2 13.4: Поддерживается
Браузер Android
 1. 2.1–4: Не поддерживается
 2. 4.1–4.3: частичная поддержка
 3. 4.4–4.4.4: не поддерживается
 4. 113: не поддерживается
Firefox для Android
 1. 113: поддерживается
Браузер QQ
 1. 13.1: Поддерживается
Браузер Baidu
 1. 13.18: Поддерживается
Браузер KaiOS
 1. 10% — Supported»> 2.5: Поддерживается
 2. 3: Поддерживается

Большинство мобильных устройств имеют задержку при обновлении положения фона после прокрутки страницы. страница с фиксированными фонами.

Ресурсы:
MDN Web Docs — background-attachment

Свойство CSS: background-attachment: `fixed` | Могу ли я использовать… Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т. д.

Могу ли я использовать

Поиск ?

Свойство CSS: background-attachment: `fixed`

 • Глобальное использование
  75,92% + 20,04% «=» 95,96%
IE
 1. 6–8: не поддерживается
 2. 9–10: поддерживается
 3. 11: поддерживается
Edge
 1. 17% — Supported»> 12–1 13: поддерживается
 2. 114: Поддерживается
Firefox
 1. 2 — 112: Поддерживается
 2. 113: Поддерживается
 3. 114 — 115: Поддерживается
Chrome
 1. 4–113: Поддерживается
 2. 114: Поддерживается
 3. 115–117 : Поддерживается
Safari
 1. 3.1 — 13.1: Поддерживается
 2. 14 — 16.4: Частичная поддержка
 3. 16.5: Частичная поддержка
 4. 16.6 — TP: Часть поддержка
Opera
 1. 00% — Not supported»> 10: не поддерживается
 2. 11.5–98: поддерживается
 3. 99: поддерживается
Safari на iOS
 1. 3.2–4.3: не поддерживается
 2. 5–16 .4: Частичная поддержка
 3. 16.5: Частичная поддержка
 4. 17: Частичная поддержка
Opera Mini
 1. все: поддержка неизвестна
Браузер Android
 1. 2.1–4.4.4: не поддерживается
 2. 113: поддерживается 900 15
Opera Mobile
 1. 12–12.1: не поддерживается
Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *