Python wikipedia – Python (programming language) — Wikipedia

Python (genus) - Wikipedia

Python
Burmese python (Python bivittatus)
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Squamata
Suborder: Serpentes
Family: Pythonidae
Genus: Python
Daudin, 1803
Synonyms

List

 • Python Daudin, 1803
 • Constrictor Wagler, 1830
 • Enygrus Wagler, 1830
 • Engyrus Gray, 1831
 • Enygris Gray, 1842
 • Heleionomus Gray, 1842
 • Morelia Gray, 1842
 • Hortulia Gray, 1842
 • Asterophis Fitzinger, 1843
 • Liasis Duméril & Bibron, 1844
 • Simalia Gray, 1849
 • Aspidopython Meyer, 1874
 • Aspidoboa Sauvage, 1884
 • Hypaspistes Ogilby, 1891

Python is a genus of constricting snakes in the Pythonidae family native to the tropics and subtropics of the Eastern Hemisphere.[1]

The name Python was proposed by François Marie Daudin in 1803 for non-venomous flecked snakes.[2] Currently, 10 python species are recognized as valid taxa.[3]

Three formerly considered python subspecies have been promoted, and a new species recognised.

Taxonomy[edit]

en.wikipedia.org

Python - Wikipedia

Python (IPA менен: [ˈpʌɪθ(ə)n]; питон аталышы жайылган) - иштеп чыгуучунун өндүрүмдүүлүгүнө жана коддун окумдуу болушуна багытталган жогорку даражалуу, жалпы милдеттерди аткарууга арналган программалоо тили. Python өзөгүнүн синтаксиси - минималдаштырылган. Ошол эле учурда, стандарттуу китепканасы көптөгөн пайдалуу функцияларды камтыйт.

Python бир нече программалоо парадигмаларын колдойт. Алардын ичинде структуралык, функционалдык, императивдик, объектиге жана аспектиге багытталган парадигмалар да бар. Негизги архитектуралык өзгөчөлүктөрү - динамикалык типтештирүү, автоматтык эс башкаруу, толук интроспекция, бөтөнчөлүктөрдү иштетүү механизми, көп агымдык эсептөөнү колдоо жана жогорку даражалуу маалымат структуралары. Python'до коддор модул болуп бириге алчу иш-милдеттер жана класстар болуп уюшулат. (модулдар өз кезегинде пакет болуп бириге алышат).

Python'дун үлгүлүү колдонулушу - жигердүү колдонулган көпчүлүк платформаларга шайкеш келген CPython интерпретатор болуп саналат. Бул проприетардык жана башка бардык колдонмолордо колдонууга жол берген Python Software Foundation эркин лицензиясы менен тарайт. JVM (компиляция мүмкүндүгү менен), MSIL (компиляция мүмкүндүгү менен), LLVM ж.б. үчүн сунушталган чечмелөөчүлөр бар. PyPy долбоору Python'ду JIT-компиляция менен ишке ашырууну сунуш кылат. Мында Python-программаларды аткаруунун ылдамдыгы кыйла жогорулайт.

Python - жигердүү өнүгүп жаткан (тилдик өзгөчөлүктөрүн кошуп/өзгөртүп турган) программалоо тили. Жаңы версиялары болжол менен эки жарым жылда бир чыгып турат. Мунун жана башка себептердин жыйынтыгында Python'дун ANSI, ISO жана башка расмий стандарттары жок. Булардын милдетин CPython аткарат.

1990-жылы жакшыртуу үчүн Guido van Rossum тарабынан Амстердамда башталган. Элдик ишенимге жылан каршы келген Guido van Rossumдун жактырган Monty Python аттуу алты кишилик британиялык комедия тобу Monty Python’s Flying Circus шоу аттуу көрсөтүүсүнөн алынган экен. Бүгүнкү күндө, бул Python Software Foundation ыктыярчылардын күчүн чогултуу менен уланууда жана күчөөдө. Python 1.0 версиясына 1994-жылы январда жеткен. Акыркы туруктуу версиясы 2.х сериясында Python 2.7 жана 3.х сериясында Python 3.5.2 чыккан. 2008-жылы 3 – декабрдан баштап 3.х сериясы сатыка чыгып жайылып баштаган агадейре 3.х сериясы 2.х сериясы менен шайкеш келбейт.

 Python версияларынын мөөнөттөрү
 1989-жылы декабрьда ишке ашыруу башталды 
 1990-жылы CWI версиясы
 1991-жылы февраль 0.9.0 (alt.sources берүү)
 1991-жылы февраль 0.9.1
 1991-жылы күзүндө 0.9.2
  24-декабрь, 1991-жыл 0.9.4
  1992 – жылы 2 – январь 0.9.5 (жалгыз Macintosh)
  6-апрель, 1992-жыл 0.9.6
  Белгисиз 1992 - жылы 0.9.7beta
  9 - январь 1993 - жылы 0.9.8
 1993 – жылы 29 – июль 0.9.9
 1994 – жылы 26 – январь 1.0.0
 1994 – жылы 15 – февраль 1.0.2
 1994 – жылы 4 – май 1.0.3
 1994 – жылы 14 – июль 1.0.4
 1994 – жылы 11 – октябрь 1.1
 1994 – жылы 10 – ноябрь 1.1.1
 1995 – жылы 13 – апрель 1.2
 1995 – жылы 13 – октябрь 1.3
 1996 – жылы 25 – октябрь 1.4
 1998 – жылы 3 – январь 1.5
 1998 – жылы 31 – октябрь 1.5.1
 1999 – жылы 13 – апрель 1.5.2
 2000 – жылы 5 – сентябрь 1.6
 2000 – жылы 16 – октябрь 2.0
 2001 – жылы 17 – апрель 2.1
 2001 – жылы 21 – декабрь 2.2
 2003 – жылы 29 – июль 2.3
 2004 – жылы 30 – ноябрь 2.4
 2006 – жылы 16 – сентябрь 2.5
 2008 – жылы 1 – октябрь 2.6
 2008 – жылы 3 – декабрь 3.0 
 2009 – жылы 13 – февраль 3.0.1

Макала "tr:Python (programlama dili)" сайттынан алынып которолду. Которгон Нурсултан Алибаев

ky.wikipedia.org

Reticulated python - Wikipedia

Reticulated python
Scientific classification
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Squamata
Suborder: Serpentes
Family: Pythonidae
Genus: Malayopython
Species:

M. reticulatus

Binomial name
Malayopython reticulatus
Synonyms

List

 • Boa reticulata Schneider, 1801
 • Boa rhombeata Schneider, 1801
 • Boa phrygia Shaw, 1802
 • Coluber javanicus Shaw, 1802
 • Python schneideri Merrem, 1820
 • Python reticulatus — Gray, 1842
 • Python reticulatus
  — Boulenger, 1893
 • Morelia reticulatus
  — Welch, 1988
 • Python reticulatus
  — Kluge, 1993[2]
 • Broghammerus reticulatus
  — Hoser, 2003/2004[3][4]

The reticulated python (Malayopython reticulatus) is a snake species in the family Pythonidae native to South and Southeast Asia. It is the world's longest snake and listed as least concern on the IUCN Red List because of its wide distribution. In several range countries, it is hunted for its skin, for use in traditional medicine, and for sale as a pet.[1]

It is an excellent swimmer, has been reported far out at sea and has colonized many small islands within its range.

It is among the

en.wikipedia.org

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *