Css background fixed: background-attachment — CSS: Cascading Style Sheets

Содержание

background-attachment | CSS справочник

Поддержка браузерами

12.0+ 4.0+ 1.0+ 1.0+ 3.5+ 1.0+

Описание

CSS свойство background-attachment устанавливает, будет ли фоновое изображение прокручиваться вместе с содержимым элемента.

Допускается указывать несколько значений для ряда фоновых изображений, перечисляя их через запятую. Каждое новое значение применяется к соответствующему фоновому изображению в том порядке, который определён в свойстве background-image.

Значение по умолчанию: scroll
Применяется: ко всем элементам, а также к псевдо-элементам ::first-letter и ::first-line
Анимируется: нет
Наследуется: нет
Версия: CSS1
Синтаксис JavaScript: object. style.backgroundAttachment=»fixed»

Синтаксис

background-attachment: scroll|fixed|local|inherit;

Значения свойства

Значение Описание
scroll Фоновое изображение фиксируется по отношению к самому элементу и не прокручивается вместе с его содержимым, т.е. если элемент имеет прокрутку, то изображение остаётся на месте. Если страница имеет прокрутку, то фоновое изображение прокручивается вместе с элементом.
fixed Фоновое изображение фиксируется по отношению к области просмотра окна браузера, поэтому фон остаётся не подвижным при прокрутке содержимого страницы и/или содержимого элемента. Примечание: фиксированное фоновое изображение располагается относительно верхнего левого угла области просмотра окна браузера, а не элемента.
local Фоновое изображение фиксируется по отношению к содержимому элемента, т. е. если элемент имеет прокрутку, фоновое изображение прокручивается вместе с содержимым элемента.

Пример


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Название документа</title>
 <style>
  body { height: 1000px; margin: 0; }
  div { width: 300px; height: 200px; margin-bottom: 10px; overflow: auto; }
  #scroll { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat scroll; }
  #local { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat local; }
  #fixed { background: #00ff00 url('cogs.png') no-repeat fixed; }
 </style>
</head>
<body>

 <div>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br>
 scroll<br>scroll<br>scroll<br>scroll<br></div>

 <div>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>fixed<br>
 fixed<br>fixed<br>fixed<br></div>

 <div>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>local<br>
 local<br>local<br>local<br></div>

</body>
</html>

Попробовать »

css властивість background-attachment

 • Головна
 • css
 • властивості
 • background-attachment

CSS властивість background-attachment визначає, чи буде фонове зображення прокручуватися разом зі вмістом елемента.

Мабуть кожен бачив “супер крутий” сайт де тло при прокручуванні залишається на місці і не рухається разом з вмістом, саме таку поведінку дозволяє задати ця властивість, дивись 3-й приклад. Якщо коротко, то background-attachment може зафіксувати тло, щоб воно залишатися нерухомим, або зробити так, щоб тло рухалося разом з документом.

Існує різниця між головним вікном браузера та локальним вікном (ви можете побачити це в демо нижче).

scroll є значенням без задання. Тло у цьому випадку прокручується разом з головним вікном браузера, але залишається фіксованим всередині локлаьного перегляду

local робить так, щоб тло прокручувалося тільки всередині свого локального вікна, він фіксується відносно вмісту елементу, й при прокручуванні цілої сторінки не буде рухатися.

fixed же фіксує тло, незалежно від типу вікна в якому він розташований.

Дозволяється вказувати декілька значень для ряду фонових зображень, перераховуючи їх через кому. Кожне нове значення застосовується до для кожного з множинних фонових малюнків в тому порядку, який визначений у властивості background-image. Наочно можеш подивитися в другому прикладі

Запропонувати свою пораду чи нотатку

ПорадаНотатка

Синтакс

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit|unset;

Властивість background-attachment може отримувати 6 значень:

scroll

Фонове зображення фіксується по відношенню до самого елементу і не прокручується разом з його вмістом, тобто якщо елемент має прокрутку, то зображення залишається на місці. Якщо сторінка має прокрутку, то фонове зображення прокручується разом з елементом. Без задання.

fixed

Зображення фіксується по відношенню до вікна браузера, тому тло залишається не рухомим при прокручуванні вмісту сторінки і / або вмісту елемента.

local

Фонове зображення фіксується по відношенню до вмісту елементу, тобто якщо елемент має прокрутку, фонове зображення прокручується разом з вмістом елементу.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

unset

Комбінація ключових слів initial і inherit. Встановлює значення властивості як inherit, якщо властивість успадковується від свого батька, в іншому випадку значення встановлюється як initial.

Значення без задання:scroll
Наслідує:Ні
Анімується:Ні
JavaScript синтаксис:object.style.backgroundAttachment=»fixed»

Переглядачі

 • Стаціонарні переглядачі
 • Мобільні переглядачі
Переглядач
одне тло

1. 0

4.0

1.0

1.0

3.5

декілька фонів

1.0

9.0

3.6

1.3

10.5

local

1.0

9.0

25

5.0

10.5

Переглядач
одне тло

2. 1

1.0

3.2

декілька фонів

2.1

1.0

3.2

local

2.1

25

3.2

Приклади

 • Приклад 1
 • Приклад 2
 • Приклад 3

Демонстрація роботи властивості

Тут наочно показано як працює кожне значення властивості background-attachment

При прокручуванні сторінки, тло не буде прокручуватися разом з вмістом

 

Додаткові посилання

background-color

background-position

background-size

background-image

background-blend-mode

background-repeat

background-origin

background-clip

background

HTML DOM Style backgroundAttachment Property

❮ Предыдущий ❮ Справочник по объектам стиля Далее ❯

Пример

Установить фоновое изображение, которое будет фиксированным (не будет прокручиваться):

document. body.style.backgroundAttachment = «fixed»;

Попробуйте сами »

Другие примеры «Попробуйте сами» ниже.


Определение и использование

Свойство backgroundAttachment задает или возвращает, должно ли фоновое изображение прокручиваться вместе с содержимым или быть фиксированным.

См. также:

Стили HTML: Свойство фона

Учебник CSS: Фоны CSS

Справочник по CSS: Свойство CSS background-attachment


Синтаксис

Возвращает свойство объекта backgroundAttachment:

3 . backgroundAttachment

Установить свойство backgroundAttachment:

object .style.backgroundAttachment = «scroll|fixed|local|initial|inherit»


Значения свойств

Значение Описание
свиток Фон прокручивается вместе с элементом. Это по умолчанию
фиксированный Фон фиксирован относительно области просмотра
местный Фон прокручивается вместе с содержимым элемента
начальный Устанавливает для этого свойства значение по умолчанию.
Читать о начальный
унаследовать Наследует это свойство от родительского элемента. Читать о унаследовать

Технические детали

Значение по умолчанию: свиток
Возвращаемое значение: Строка, представляющая, как фоновое изображение прикрепляется к объекту в документе
Версия CSS CSS1


Поддержка браузера

backgroundAttachment — это функция CSS1 (1996).

Полностью поддерживается во всех браузерах:

Хром Край Фаерфокс Сафари Опера ИЭ
Да Да Да Да Да Да

Дополнительные примеры

Пример

Выбор между прокруткой и локальным элементом DIV:

document. getElementById(«myDIV»).style.backgroundAttachment = «local»;

Попробуйте сами »

Пример

Переключение между прокруткой и фиксированным:

let x = document.body.style.backgroundAttachment;
document.body.style.backgroundAttachment = (x == «прокрутка»)? «исправлено»: «прокрутка»;

Попробуйте сами »

Пример

Вернуть значение свойства background-attachment:

let back = document.body.style.backgroundAttachment;

Попробуйте сами »

❮ Предыдущая ❮ Справочник по объектам стиля Следующий ❯


ВЫБОР ЦВЕТАЛучшие учебники
Учебное пособие по HTML
Учебное пособие по CSS
Учебное пособие по JavaScript
Учебное пособие
Учебное пособие по SQL
Учебное пособие по Python
Учебное пособие по W3.CSS
Учебник по Bootstrap
Учебник по PHP
Учебник по Java
Учебник по C++
Учебник по jQuery

Лучшие ссылки
HTML Reference
CSS Reference
JavaScript Reference
SQL Reference
Python Reference
W3. CSS Reference
Bootstrap Reference
PHP Reference
HTML Colors
Java Reference
Angular Reference
jQuery Reference

9 Top0 Examples Примеры HTML
Примеры CSS
Примеры JavaScript
How To Примеры
Примеры SQL
Примеры Python
Примеры W3.CSS
Примеры Bootstrap
Примеры PHP
Примеры Java
Примеры XML
Примеры jQuery


FORUM | О

W3Schools оптимизирован для обучения и обучения. Примеры могут быть упрощены для улучшения чтения и обучения. Учебники, ссылки и примеры постоянно пересматриваются, чтобы избежать ошибок, но мы не можем гарантировать полную правильность всего содержания. Используя W3Schools, вы соглашаетесь прочитать и принять наши условия использования, куки-файлы и политика конфиденциальности.

Copyright 1999-2023 Refsnes Data. Все права защищены.
W3Schools работает на основе W3.CSS.

Совместимость с браузером фонового вложения CSS

Последнее обновление: 30. 06.2022

Примечание:

Фоновое вложение CSS показывает оценку совместимости браузера 67 . Это общая оценка из 100, отражающая поддержку браузером веб-технологии. Чем выше этот показатель, тем выше совместимость браузера. Оценка совместимости браузера не является 100% отражением для каждого браузера и поддержки веб-технологий. Тем не менее, он дает вам оценку того, насколько вы должны полагаться на конкретную веб-технологию с точки зрения совместимости браузера.

Обзор

background-attachment определяет, как будет отображаться фоновое изображение при прокрутке содержимого. Значения включают прокрутку, фиксированный и локальный.

Формальное определение

Унаследовано

нет

Применяется ко всем элементам

. Это также относится к ::first-letter и ::first-line.

Начальное значение

прокрутка

Тип анимации

дискретный

Расчетное значение

как указано

Спецификации

Модуль фона и границ CSS Уровень 4 # the-background-attachment

Синтаксис

 /* Значения ключевых слов */
 background-attachment: прокрутка;
 background-attachment: исправлено;
 background-attachment: местный;
 /* Глобальные значения */
 background-attachment: наследовать;
 background-attachment: начальный;
 background-attachment: вернуться;
 фоновое вложение: не установлено;
 

Фрагменты кода

04_attachment. htm

Источник:04_attachment.htm

founal_attachment.html

Источник: founal_attachment.html

Совместимость браузера

 • CSS-ATTACHMENT на IE
  • CSS-ATTACHMENT на IE
   • . и не поддерживается в версиях ниже 5.5 IE.
   • Фоновое вложение CSS в Edge полностью поддерживается в версиях 12-103, частично поддерживается ни в одной из версий и не поддерживается в версиях ниже 12 Edge.
   • Фоновое вложение CSS в Firefox полностью поддерживается в версиях 25-104, частично поддерживается в версиях 2-24 и не поддерживается в версиях Firefox ниже 2.
   • Фоновое вложение CSS в Chrome полностью поддерживается в 4-106, частично поддерживается ни в одной из версий и не поддерживается в версиях Chrome ниже 4.
   • Фоновое вложение CSS в Safari полностью поддерживается в версиях 5.1–12, частично поддерживается в версиях 3. 2–13 и не поддерживается в версиях Safari 14.1–16.
   • Фоновое вложение CSS в Opera полностью поддерживается в версиях 10.6–87, частично поддерживается в версиях 9.5–10 и не поддерживается в версиях Opera ниже 9.5.
   • Фоновое вложение CSS в Safari на iOS полностью поддерживается ни в одной из версий, частично поддерживается в 5-12.2 и не поддерживается в Safari 3.2-16 в версиях iOS.
   • Фоновое вложение CSS в браузере Android полностью поддерживается ни в одной из версий, частично поддерживается в версиях 4.2–4.1 и не поддерживается в версиях браузера Android 2.3–103.
   • Фоновое вложение CSS в Opera Mobile полностью поддерживается в версиях 11.5–12, частично поддерживается в версиях 10–10 и не поддерживается в версиях Opera Mobile 64–64.
   • Фоновое вложение CSS в Chrome для Android полностью поддерживается в версиях 97-103, частично поддерживается ни в одной из версий и не поддерживается в версиях Chrome для Android ниже 97.
   • Фоновое вложение CSS в Firefox для Android полностью поддерживается в 95-101, частично поддерживается ни в одной из версий и не поддерживается в ниже 95 Firefox для версий Android.
   • Фоновое вложение CSS в Samsung Internet полностью поддерживается ни в одной из версий, частично поддерживается в 5-17 и не поддерживается в 4-4 версиях Samsung Internet.

   67

   Средний

   Оценка совместимости браузера

   Поддержка браузера для версий IE

   9-11

   Полностью

   5,5-8

   Частично

   NOP 70003

   .0003

   Поддержка браузера для краев версий

   12-103

   Полностью

   Частично

   НЕТ поддержка

   Тест на Edge

   . 2-24

   Частично

   Нет поддержки

   Тест на Firefox

   Поддержка браузера для версий Chrome

   4-106

   Полная

   3

   — Частично

   0003

   Нет поддержки

   Тест на Chrome

   Поддержка браузера для версий Safari

   5. 1-12

   Полностью

   3,2-13

   .

   Поддержка браузера для версий Opera

   10.6-87

   Полная

   9.5-10

   Частично

   Нет поддержки0003

   Полностью

   5-12.2

   Частично

   3,2-16

   НЕТ поддержка

   Тест на сафари на IOS

   Бруузер.

   частично

   2,3-103

   Нет поддержки

   Тест на браузере Android

   Поддержка браузера для Opera Mobile Versions

   11,5-12

   Полностью

   10-10

   Частично

   0003

   64-64

   Нет поддержки

   Тест на Opera Mobile

   Поддержка браузера для Chrome для версий Android

   97-103

   Полностью

   Частично

   . для Android

   Поддержка браузера Для интернет-версий Samsung

   Полностью

   5-17

   Частично

   4-4

   Нет поддержки

   Тест в Интернете Samsung0003

   Используйте возможности движка на основе Chromium для создания адаптивных веб-сайтов и веб-приложений.

   Попробуйте бесплатно

   Отлаживайте веб-страницы на ходу с расширением LT Debug Chrome.

   Добавить в Chrome

   Протестируйте свой веб-сайт в более чем 3000 браузерах

   Протестируйте свой веб-сайт в более чем 3000 реальных браузерах и операционных системах для мобильных и настольных компьютеров с помощью облака LambdaTest. Выполните тест на совместимость с браузером для CSS background-attachment и многих других веб-технологий, которые являются частью вашего веб-сайта или веб-приложения.

   Test Now

   Last Modified date

   2022-06-30

   Browser Support for CSS background-attachment

   • Chrome
   • Safari
   • Firefox
   • Internet Explorer
   • Opera
   • Edge

   Support for CSS background-attachment в Google Chrome

   Поддержка CSS background-attachment в Microsoft Edge

   Поддержка CSS background-attachment в Mozilla Firefox

   Поддержка CSS background-attachment в Internet Explorer

   Поддержка прикрепления фона CSS в Opera

   Поддержка прикрепления фона CSS в Safari

   Ссылки


   .

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *